Ledande marknadplats för hemstädning sänker pris efter planer på halverat RUT

19 NOVEMBER 2014
Sammanfattning
"Hushållen behöver inte minska på sin städhjälp även om RUT-avdraget sänks.” Lise Rechsteiner, VD Helpling.se.

STOCKHOLM, 19 november 2014: Tack vare en innovativ affärsmodell kan Helpling, onlineplattformen för städning, sänka sina priser för att möta den planerade halveringen av RUT-avdraget. Det nya priset på 120 kronor per timme tillåter avdrag för fyra timmars städning per person och vecka. Därmed säkerställs att många nuvarande RUT-användare med större städbehov, exempelvis småbarnsföräldrar, även i fortsättningen har råd med de tjänster de behöver.

I sin höstbudget föreslår regeringen en sänkning av RUT-avdraget från dagens 50 000 kronor till 25 000 kronor för alla under 65 år. Regeringen skriver i budgetpropositionen att sänkningen innebär att avdraget riktas mer mot “vanliga familjer”*. Undantag bör göras för äldre personer som har ett förhöjt behov av hushållsarbete†.

Även många under 65 har emellertid förhöjda städbehov. Enligt en studie från Göteborgs Universitet upplever tre fjärdedelar av alla småbarnsföräldrar att de saknar tid för att hinna med alla sysslor - en högre andel än för någon annan grupp‡. För att säkerställa att så många som möjligt av dessa även fortsättningsvis har råd att få sina städbehov mötta sänker Helpling priset för återkommande bokningar till 120 kronor i timmen efter RUT-avdrag. Därmed kommer privatpersoner att kunna göra avdrag för upp till fyra timmars städning per vecka. Det motsvarar städning av en normalstor fyrarumslägenhet med ett tillval som rengöring av ugn eller kylskåp.

- För många med ont om tid har möjligheten att köpa städtjänster inneburit en välkommen avlastning. Det gäller inte minst småbarnsföräldrar som försöker få ihop jobb och familj. Med vårt nya pris kommer de inte att behöva minska på sin städhjälp även om RUT-avdraget sänks, förklarar Lise Rechsteiner, VD Helpling.se.

Priserna kan pressas så lågt tack vare en kommission på endast 20 procent. Detta är ett resultat av bantade fasta kostnader som åstadkommits genom en i hög grad automatiserad verksamhet. Kvalietssäkringen sker genom att kunderna betygssätter varje utfört uppdrag. Valet av städare sker med hjälp av en smart algoritm som matchar kundens önskemål med städarens samt väger in den senares betyg. På så vis minskas långa restider och den mest lämpliga personen väljs för varje uppdrag. En smalare verksamhet innebär att resurser koncentreras där de tillför mest värde för städare och kunder. Exempelvis tillhandahålls kundtjänst sju dagar i veckan, ansvarsförsäkring för städarna samt tillgång till en kontaktperson i fall de skulle stöta på några problem i tjänsten.

Städarna tjänar även på prissänkningen då fler återkommande bokningar innebär mer säkerhet och mer regelbundna tider. Prisändringen förväntas också leda till en högre efterfrågan vilket gynnar dem i form av fler uppdrag. Samtidigt fortsätter priset för enskilda bokningar att ligga på 160 kronor per timme, vilket innebär att städarna tjänar en bra bit över kollektivavtalsenlig timlön på dessa jobb.

* http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/83/43/b22...

† Ibid.

‡ http://jorgenlarsson.nu/wp-content/uploads/Studier...

Download PDF
Download PDF
Om Helpling

Helpling is Europe’s leading online marketplace for home services. On the website or via the app, customers can book a vetted and insured service provider and gain back free time within a couple of clicks. For service providers, the innovative online service makes it easier than ever to find new clients and to manage when and where they want to work.

Helpling was founded in early 2014 by Benedikt Franke and Philip Huffmann. Among its investors are Rocket Internet, Mangrove Capital, Lakestar, APACIG and Accel. Helpling currently offers its services in 9 countries: Australia, Germany, Italy, France, Ireland, UK, UAE, the Netherlands and Singapore.

pressmeddelanden